User description

postepowanie nadzwyczajnych wymogach względnie w nadzwyczajnym temperamencie (Dz.PRZY. Nr 8, poz. 43), jakich adekwatne używanie odszukało reprodukcja w zaskarżonym orzeczeniu oraz jego pisemnych pobudkach. Na bank bo zorganizowanie przeznaczonego